×
o nas realizacje oferta kontakt

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Definicje:

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie rozumiemy następująco:

1. —-

2. Regulamin, to niniejszy regulamin

3. Serwis strona internetowa to BrylkaMed pod adresem www.miraiautoflota.pl wraz z podstronami w domenie www.brylkamed.eu

4. Treści wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie

5. Użytkownik, Ty osoba korzystająca z Serwisu

Wstęp:

 1. Regulamin określa warunki, na jakich udostępniamy Ci nieodpłatnie korzystanie z Serwisu BrylkaMed, w tym z zawartych w nim Treści.

Korzystanie z serwisu BrylkaMed:

 1. Z  Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, powinieneś niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, rejestracji jak również podawania danych osobowych.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:

  a. urządzenia z dostępem do sieci Internet,

  b. poczty elektronicznej (i jej odbierania),

  c. oprogramowania do odczytywania plików PDF,

  d. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.

 4. Możesz korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Treści zamieszczone na BrylkaMed:

 1. Zamieszczamy w Serwisie i poddajemy aktualizacji, między innymi, następujące

Treści:

 1. Aktualną ofertę firmy
 2. Analizy i dane statystyczne
 3. Dane umożliwiające kontakt z nami
 4. Wybrane informacje prasowe
 5. Informacje dotyczące działania BrylkaMed

Reklamacje:

 1. Reklamacje na Nasze usługi możesz składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
 2. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane kontaktowe i opisanie przyczyny reklamacji.
 3. Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wyślemy na Twój adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

Pozostałe Postanowienia:

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.